Това е добре известната игра Морска Битка. Приятна игра :).  




Морска битка, (C)2008 БМсофт.